založeno 1933
FC MOKRÁ-HORÁKOV
Vítejte na stránkách našeho fotbalového klubu
Nacházíte se: O klubuHistorie

Počátky organizované kopané v naší obci (1933-1943)

15. března 1933 se začaly psát první řádky historie organizované kopané v naší obci. Toho dne se na ustavující schůzi Sportovního klubu Horákov (SK Horákov) sešlo 32 zakládajících členů.

Největším problémem, s nímž se musel klub hned ve svých počátcích vypořádat, bylo hřiště. Výkup pozemků pro budoucí hřiště nepřipadal v úvahu. V nelehké situaci však vypomohl výbor Sokola Horákov, který klubu pronajal pozemek (30 x 65 m) na dobu 15 let za 3000 Kčs.

Ovšem pozemek vyžadoval značné úpravy, takže tehdejší fotbalový výbor severomo­ravské fotbalové župy povolil soutěž s tím, že všechna podzimní utkání se budou hrát na hřištích soupeřů a jarní kola na domácím hřišti. Hráči tedy museli upravovat hrací plochu, trénovat a navíc dojíždět ke všem zápasům!

Dne 26. března 1934 se hrál první mistrovský zápas na domácím hřišti a slavnostního zahájení se zúčastnilo na 600 diváků!

Výkonnost mužstva

V prvním roce bylo mužstvo zařazeno do čtvrté třídy, avšak už v dalším roce postoupilo do třetí třídy, kde hrálo až do roku 1938.

Hospodářské začátky nebyly lehké. Hráči si platili jízdné, vybíralo se na dresy a ostatní nutnou výstroj (např. kopačky stály 80 Kč, což reprezentovalo týdenní mzdu), o kterou se každý hráč staral sám, včetně praní.

Vznik Protektorátu a začátek druhé světové války se podepsaly i na místním fotbalovém klubu. Klub ztratil hřiště, většina členů byla mobilizována a někteří později nucené nasazeni na práci v Říši. Činnost klubu postupně ustala, naštěstí ne na dlouho.

Obnova klubu (1943-1953)

4. 6. 1943 - se iniciativy ujímají mladí sportovci a obnovují Sportovní klub Horákov.

Předsedou byl zvolen Josef Hromek, sekretářem Florian Brousek.

Pozn.: Velký podíl na práci s mladými sportovci měl zejména horákovský učitel Ferdinand Kratochvíl, který působil také jako trenér Viktorie Tuřany.

Za války přistoupilo do klubu i několik sportovců z Mokré, čímž se zlepšila členská základna i výkonnost.

Nejdůležitějším úkolem tehdejšího vedení klubu se stala obnova hřiště. S pomocí Okresního zastupitelstva, které povolilo výměnu pozemků jednotlivých majitelů, bylo hřiště obnoveno.

Do sezóny 1948/1949 vstupoval klub pod názvem Sokol Horákov. Do té doby používal název Sportovní klub Horákov!

Rok 1953 - 20. výročí existence organizované kopané v Horákově

V tomto roce došlo k reorganizaci tělovýchovy a sportu a na základě usnesení vlády se vytvářejí sportovní dobrovolné organizace (SDO). Do své jubilejní 20. sezóny vstupuje oddíl kopané tedy pod názvem SDO Sokol Horákov.

Výkonnost mužstva

Od roku 1943 až do konce 40. let hrálo tehdejší mužstvo střídavě třetí a čtvrtou třídu. Počátkem 50. let postoupil Sokol Horákov do okresního přeboru. V roce 1950 dosáhl klub řady úspěchů. Velkou zásluhu na tom měl výbor v čele s Pankrácem Posoldou. Poprvé od roku 1943 hrál Sokol Horákov ve 3. třídě!

V jubilejním roce 1953 se dokonce stal vítězem okrsku a postoupil do krajské soutěže 1. B třídy! Po ukončení mistrovské soutěže sehrál Horákov ještě dva kva­lifikační zápasy o postup do krajské soutěže s TJ Jiskra Veverská Bítýška, vítězem druhého okrsku. V obou utkáních Sokol Horákov vyhrál a postoupil do krajské soutěže I. B. třídy.

Dorostenci se umístili ve středu tabulky okresní soutěže.

Pozn.: Podmínkou členství v základním kádru mužstva dospělých i dorostu bylo splnění Tyršova odznaku zdatnosti!

Období 1953 - 1963

Charakteristickým rysem tohoto období je úsilí o rozšíření stávajícího hřiště a zlepšení zázemí pro zdejší fotbal (např. oplocení hřiště, stavba pokladny, vstupní brány, sociálního zařízení a v neposlední řadě zbourání starých a stavba nových šaten).

V úvodu stavebního deníku Sokola Horákov se můžeme dočíst: „S hlavními přípravami na definitivní úpravu stávajícího sportovního hřiště na stadionek se čtyřpramennou atletickou dráhou bylo započato již během zimy 1954/1955, a sice vykácením pruhu lesa v Horce v šířce 40 m a délce 140 m, zbytek pruhu blíže vesnice byl zatím ponechán v dosavadním stavu."

Jak je vidět, cíle, které si tehdejší členové klubu kladli, nebyly malé, zvláště když uvážíme, že většinu prací zajišťovali formou neplacených brigád, které se konaly téměř každou druhou neděli, protože pracovní týden končil až v sobotu!

Pozn. Ještě na jaře 1959 mělo hřiště rozměry 100 x 55m a jeho dalšímu rozšíření bránilo i koryto potoka, které se muselo nejprve změnit.

Výkonnost mužstva

Bohužel na začátku této dekády se nepodařilo navázat na úspěch z roku 1953, kdy se mužstvo stalo vítězem okrsku a postoupilo do 1. B třídy. Hned v roce 1954 Sokol Horákov sestoupil do okresního přeboru, kde hrál až do konce 50. let. a v sezóně 1958/1959 jej čekal sestup do 3. třídy! V následujícím ročníku sice ve 3- třídě zvítězil, takže postoupil do 2. třídy. Ovšem hned v sezóně 1961/1962 došlo úředním zásahem ke snížení druhé třídy na třetí. Místnímu mužstvu se však podařil husarský kousek. Ani jednou za celou sezónu nebyli naši v čele tabulky. Skončili druzí za Sokolem Práce, ale vzájemné střetnutí rozhodlo v náš prospěch, a tak Horákov postoupil do okresního přeboru! Závěrečný rok této dekády znamenal boj o udržení v okresním přeboru, což se podařilo.

Období let 1963 - 1973

Do čtvrtého desetiletí existence organizované kopané v naší obci spadá vý­znamný mezník, kterým je bezesporu založení Tělovýchovné jednoty CEMO Mokrá-Horákov. Tento mezník dělí čtvrtou dekádu na dva časové úseky, které jsou poněkud odlišné, neboť odlišné byly i podmínky, které vznikem TJ CEMO Mokrá-Horákov nastaly.

Období 1963-1968

V roce 1964 došlo k přeložení hrací plochy o 16 metrů a konečně se podařilo docílit rozměrů 100 x 60 metrů. Posunutím hrací plochy se vytvořil prostor pro vybudování klu­ziště (počáteční rozměry 45 x 32 m). Podařilo se také dokončit nové šatny, včetně bytové jednotky, opěrné zdi a zastřešené tribuny.

Tehdejší kádr

Oproti předcházejícímu desetiletí doznal sice kádr určitých změn, které souvisely s generační výměnou, avšak tyto změny nebyly příliš výrazné. Na jaře 1964 nastoupilo mužstvo pod vedením nového trenéra pana E. Šlezingera.

Výkonnost mužstva

Vykročení zdejších fotbalistů do čtvrté dekády bylo skutečně velmi úspěšné. Po deseti letech se jim opět podařilo postoupit do 1. B třídy, kde se ovšem udrželi pouze rok, a poté sestoupili do okresního přeboru. V okresním přeboru hrál Sokol Horákov až z jara 1969.

Období 1968-1973

Do sezóny 1968/1969 vstupuje mužstvo pod hlavičkou nově utvořené TJ CEMO Mokrá-Horákov.

Pozn. Do roku 1968 existovaly dvě tělovýchovné jednoty: Sokol Horákov a Sokol Mokrá. Kopaná se však hrála pouze v Horákově, kam docházeli hráči z Mokré i z blíz­kého okolí.

Ke sloučení obou jednot došlo v létě roku 1968. Impuls vyšel z nově vznikajícího závodu - z cementárny Mokrá. Vznikem TJ CEMO Mokrá-Horákov se kopaná dostává pod patronát závodu.

Výkonnost mužstva

Lepší podmínky i výrazná posila základního kádru se samozřejmě odrazily i ve výko­nech mužstva. Už v sezóně 1969/1970 postoupili fotbalisté TJ CEMO Mokrá-Horákov do 1. B třídy a v následujícím roce dokonce až do 1. A třídy, kde se udrželi do roku 1973!Postup do 1. A třídy byl obrovský úspěch, který se podařilo zopakovat až po 30 letech současnému mužstvu!!

Pozn.: Ke 40. výročí založení oddílu kopané v Horákově připravil pan F. Ehrenberger brožuru, v níž poměrně podrobně zachytil dosavadní historii oddílu. V roce 1972 pan Ehrenberger vážně onemocněl a bohužel se nenašel se nikdo, kdo by v následujícím období let 1973-1990 vedl pravidelné záznamy.

 

Období 1973 - 1983

Jubilejní rok 1973 nebyl pro zdejší fotbalový oddíl právě jednoduchý. V jeho průběhu se funkce předsedy vzdal pan František Dvořák a s ním odešlo i několik dalších členů výboru. Po oslavách 40. výročí klubu byl do funkce předsedy kooptován Václav Košina, který pak tuto funkci vykonával až do roku 1980.

Také v letech 1973 až 1983 se udělal kus práce na zlepšení sportovního areálu pod Horákovem. Délka hrací plochy dosáhla 107 metrů, kolem hřiště vyrostl betonový plot a v souvislosti s okrskovou spartakiádou v roce 1980 došlo k dalším úpravám areálu.

Výkonnost mužstva

Jubilejní rok 1973 nedopadl dobře ani z hlediska výkonnosti. A mužstvo sestoupilo do 1. B třídy, kde pak zdejší fotbalisté soutěžili až do roku 1981. Poté následovaly dvě sezóny v okresním přeboru!

Období 1983 - 1993

V 80. letech byla výstavba horákovského hřiště ovlivněna konáním okrskové spartakiády v roce 1985 a neuskutečněnou spartakiádou v roce 1990. Výboru TJ se podařilo vy­užít všech dotací, a tak mohla být odvodněna a zatravněna hrací plocha, vybudována nová škvárová hrací plocha a z větší části oplocen celý areál.

Pozn.: Na základě údajů z roku 1985, kdy se okrskové spartakiády v Horákově zúčast­nilo cca 3000 cvičenců a 5 000 diváků, byl zpracován projekt tribun a diváckých míst o celkové kapacitě 5 000 diváků, ale k jeho úplné realizaci již nedošlo.

Výkonnost mužstva

V první polovině 80. let sestoupila TJ CEMO Mokrá-Horákov do 3. třídy, kde setrvala až do roku 1991. V sezóně 1991/1992 vybojovali naši 1. místo ve 3. třídě, a tak si zajistili postup do okresního přeboru, kde se udrželi do jara 1997.

V průběhu roku 1993 došlo k zásadní změně v organizaci tělovýchovy v naší obci. Začátkem roku 1993 zažádal fotbalový oddíl TJ CEMO o registraci a změnu názvu na FC CVM. Výkonný výbor TJ i akciová společnost CVM vzaly tuto žádost na vědomí, a tak se stalo, že od 1. 7. 1993 existují v naší obci dvě sportovní organizace: TJ CEMO a FC CVM. Nakolik bylo toto rozhodnutí moudré, ukáže čas.

 

Období 1993-2003

Už dva roky po odtržení FC od TJ se oddíl nacházel ve velmi problematické finanční situaci a po více než 60 letech existence uvažovalo vedení klubu o ukončení činnosti.

V 1997 se situace ještě zhoršila. Mužstvo dospělých hrálo na posledním místě okres­ního přeboru, mělo nedostatek hráčů a družstvo dorostu vůbec neexistovalo. Úspěšně si vedli jen žáci a přípravka (žáci do 12 let).

Hlavním důvodem krizové situace v mužstvu dospělých bylo podle předsednictva klubu špatné vedení žákovských mužstev v předcházejících letech, a proto se v budouc­nosti chtělo zaměřit především na zkvalitnění této oblasti. Ovšem toto opatření se může pozitivně odrazit v růstu výkonnosti mužstev až v průběhu několika let.

Vedle starostí s umístěním v soutěžích a s výkonností jednotlivých mužstev už několik let trápil vedení FC naprosto nevyhovující stav jejich šaten. Na to, aby mohl tento problém řešit samotný klub, neměl dostatek financí, a proto ve spolupráci s OÚ zvažoval nejrůznější varianty. Nakonec bylo rozhodnuto, že se nejprve zcela zbourají stávající šatny a na jejich místě se pak postaví nové, větší.

V sezóně 1997/98 nastal obrat k lepšímu. Mužstva dosahovala lepších výsledků a vedení klubu začalo pořádat ve spolupráci s OÚ turnaj mladších žáků O pohár starosty obce Mokrá-Horákov. V roce 2000 se dokonce po řadě let opět konal sportovní věneček a klub uspořádal i zábavné dopoledne u příležitosti Dne dětí.

Opravdu výjimečný se pak pro FC stal rok 2001. Díky operativnosti vedení OÚ se podařilo téměř nemožné - během necelého půlroku byly zbourány nevyhovující, téměř 40 let staré šatny a na jejich místě vyrostla nová budova, která poskytuje odpovídající soci­ální zázemí.

Havarijní stav fotbalových šaten vyžadoval rychlé řešení. Zpočátku vyvstala otázka, jaké místo zvolit pro stavbu nových šaten. Nabízely se dvě základní možnosti - 1. postavit novou budovu na místě stávajících šaten a 2. poblíž tenisových kurtů. Nakonec zvítězila první varianta. V průběhu roku 2000 připravilo studio Dimense z Brna projekt a OZ roz­hodlo, aby se tato akce stala prioritou č. 1 v roce 2001. Pro realizaci projektu vybrala komise firmu Šmak a funkci stavebního dozoru přijal pan Petr Horáček, člen sportovní komise a předseda FC.

Přípravné práce (demolice starých šaten, úprava terénu) byly zahájeny počátkem roku 2001.

Pozn.: Už v roce 2000 požádala obec o finanční spolupráci ČMC, a. s. Cementárna Mokrá sice této žádosti nevyhověla, ale vedení lomu poskytlo v průběhu přípravných prací těžkou techniku i prostor, kam bylo možné odvážet suť, popř. hlínu.

Začátkem měsíce dubna mohla firma Šmak zahájit stavební práce. Téměř šibeniční ter­mín dokončení (31. 7. 2001) se firmě podařilo dodržet, takže už po necelých čtyřech měsících se 1. srpna mohlo konat slavnostní otevření.

16. 8. 2001 byla podepsána mezi obcí a FC CEMO Mokrá-Horákov smlouva o proná­jmu šaten. Obec pronajala šatny fotbalovému klubu na dobu neurčitou s tříměsíční výpo­vědní lhůtou a stanovila si podmínku, že klub je povinen (po vzájemné dohodě) přene­chat šatnu bezplatně k užívání všem sportovním oddílům TJ CEMO Mokrá-Horákov. Výše nájemného byla určena na 100 Kč měsíčně.

 

Slavnostní otevření fotbalových šaten

V pátek 15. srpna se na hřišti v Horákově konalo za účasti členů OZ a veřejnosti slav­nostní otevření nových fotbalových šaten. Při této příležitosti uspořádalo vedení FC utkání mezi bývalými hráči Mokré-Horákova a tzv. Bolkovou jedenáctkou.

Za Bolkovu jedenáctku nastoupili např. bývalí ligoví hráči brněnské Zbrojovky Karel Jarůšek, Jan Klimeš, Miroslav Bureš a Petr Maléř a další osobnosti sportovního, kulturního či politického života, mezi nimi i primátor města Brna Petr Duchoň. Slavnostní výkop provedla mistryně světa v trojskoku Šárka Kašpárková a celý zápas komentoval Waldemar Plch, nestor brněnské country hudby.

Domácí reprezentovali: Petr Horáček, předseda klubu, naši současní i bývalí trenéři: Karel Kousalík, Mirek Mikulášek, Jirka Kunc, Aleš a Rosťa Šulcovi, Petr a Bohuš Kremlové, František Galle, František Drbošal, Luděk Harašta, Mirek Lazarčík, předseda sportovní komise, Vlasta Benda, Jan Holý, Jirka Hájek, Pavel Kolář, Jirka Brada a pan Z. Kocourek.

V utkání zvítězili hosté (6:2) a celá akce byla zakončena příjemným posezením v klu­bovní místnosti v budově nových šaten.

I když počasí celé akci příliš nepřálo, diváky neodradilo. Přišli v hojném počtu a nene­chali si ujít nevšední sportovní zážitek.

Výkonnost mužstva

Jak už bylo výše řečeno, na počátku tohoto desetiletí hrál FC CEMO Mokrá-Horákov okresní přebor. V sezóně 1996/1997 se však naše mužstvo v OP neudrželo a kleslo do 3. třídy. Ovšem už v následující sezóně se našim podařilo ve 3. třídě zvítězit a toto vítěz­ství znamenalo návrat do okresního přeboru. Jen o dva roky později (1999/2000) naši vybojovali postup do 1. B třídy Jihomoravské fotbalové župy. Na konci sezóny 2001/2002 se naše mužstvo probojovalo do čela tabulky, kde se ovšem sešla tři mužstva se stejným počtem bodů, a proto rozhodovaly výsledky ze vzájemných zápasů. Díky tomu skončilo naše áčko na druhém místě. Do vyšší soutěže postupoval pouze vítěz, takže i v sezóně 2002/2003 zůstala Mokrá-Horákov v I. B třídě krajského fotbalového svazu. Cíl pro jubi­lejní 70. sezónu organizované kopané v naší obci byl hned od počátku jasný - postoupit do I. A třídy JmKFS! Po podzimní části sezóny byli naši sice na pátém místě průběžné tabulky, ale na jaře nic neponechali náhodě a již tři kola před koncem soutěže vyhráli suverénně svoji skupinu! Mužstvo pod vedením trenéra Miroslava Bureše a vedoucího Jiřího Drnovského dokázalo, že se hráči naší obce podruhé v sedmdesátileté historii klubu ocitli opět po neuvěřitelných 31 letech v I. A třídě Jihomoravského fotbalového svazu!!

 

Turnaje seniorů

V roce 1994 se hráči „seniorské" kategorie čtyř okolních obcí (Tvarožné, Pozořic, Viničných Šumic a Mokré-Horákova) dohodli na organizaci turnaje fotbalových seniorů. Od uvedeného roku se zmiňované celky každoročně scházejí, aby změřily své síly.

Navíc v roce 2001 uspořádali místní fotbalový senioři turnaj O pohár starosty obce Mokrá-Horákov, jehož se vedle domácího mužstva zúčastnily ještě týmy z Chroustovic (okres Chrudim) a z Násedlovic (okres Hodonín). Vítězství na toto turnaji se stalo kořistí domácích.

 

Shrnutí období

Během 70-ti leté existence oddílu kopané v naší obci odvedli jeho čle­nové kus práce nejen jako fotbalisté, ale i jako brigádníci. S odstupem času snad ani neumíme dostatečně ocenit obětavost, s jakou zdejší fot­balisté usilovali o zlepšení zázemí pro místní kopanou. Vždyť členové klubu odpracovali stovky či tisíce brigádnických hodin při rozšiřování a údržbě hřiště, jeho oplocení, při stavbě šaten ...

Je třeba také připomenout, že od samého počátku existence organizo­vané kopané u nás věnovalo vždy vedení oddílu také patřičnou pozor­nost práci s fotbalovým dorostem. Ve funkci trenérů se zde vystřídala řada zkušených hráčů, a proto je nutné na tomto místě vyslovit upřímný dík a uznání všem hráčům, funkcionářům, trenérům, ale i fanouškům a v neposlední řadě i sponzorům a představitelům Mokré a Horákova, prostě všem těm, kteří v průběhu právě uplynulých sedmdesáti let obětavě přispívali k rozvoji kopané v naší obci.

Jak je z uvedeného přehledu zřejmé, v celé dosavadní historii klubu se vždy střídala období vzestupu a poklesu výkonnosti. Ovšem za zcela nejúspěšnější období můžeme považovat dobu počátku 70. let, kdy vzni­kem TJ CEMO Mokrá-Horákov se zdejší kopaná dostala pod patronát nově vznikající cementárny Mokrá. V sezóně 1970/71 postoupilo zdejší mužstvo do 1. A třídy, kterou hrálo až do roku 1973! Teprve současný kádr se dokázal probojovat do stejné třídy, a tím dal všem trenérům, funkcionářům i fandům zdejšího fotbalu ten nejlepší dárek k 70. narozeninám.

 

Období 2003-2013

Historicky největšího klubového úspěchu bylo dosaženo na počátku tohoto období a bylo jím 2. místo v Krajském přeboru mužů JmKFS v ročníku 2005/2006. Tomuto úspěchu předcházelo 3. místo v ročníku 2004/2005, které jsme obsadili jako nováček po postupu z I. A třídy sk. B v ročníku 2003/2004. 

Po třech veleúspěšných letech následoval snad zákonitý pokles a přišla léta hubenější. 

Sezónu 2006/2007 ukončilo A-mužstvo mužů na 12. příčce krajského přeboru a o rok později mužstvo končí na poslední, 16. příčce a sestupuje. V další sezóně pokračuje v I. B třídě. Postupně se propadá do okresního přeboru a v sezóně 2011/2012 sestupuje do III. třídy. 

V tomto období fungoval střídavě i B-tým mužů. 

Dorostenci i žáci vyhráli v sezóně 2003/2004 své skupiny ve III. třídě a postoupili výše. 

Následovala střídavě období, kdy jsme nebyli schopni díky malému počtu dětí přihlásit družstva dorostu a žáků do soutěže. 

U družstev přípravky byla situace příznivější a přípravka fungovala po celé období dobře. 

.................................................................................................................................................

 

 

Období

Jméno a příjmení

1933-1935

Bohuslav Hromek

1935-1946

Josef Hromek

1946-1948

Josef Koudelka

1948-1963

Pankrác Posolda

1963-1968

Oldřich Poláček

1968

Josef Šulc

1969-1971

Adolf Kopřiva

1971-1973

František Ehrenberger

1973

František Dvořák

1973-1980

Václav Košina

1981

Leopold Sádlík

1981-1984

Bohumil Bárta

1984-1990

František Mikulášek

1991-1992

Dušan Pelucha

1993-1995

Milan Beneš

1995-2002

Petr Horáček

2002-2005

Lubomír Šmerda

2006

Petr Horáček

2007-2010

Zdeněk Osolsobě

2010-2011

Jan Tkadlec

2011-2013

Jaromír Audy

2013-2016

Ivo Brzobohatý

2016-

František Mikulášek

 

Článek z knihy F. V. Ryšavého: Bradova západomoravská župa footballová v odboji a historii, r. 1946

Článek z knihy F. V. Ryšavého: Bradova západomoravská župa footballová v odboji a historii, r. 1946, Olomouc.

 

 

18. červen 2024

FC MOKRÁ-HORÁKOV, z.s.
Horákov 201
664 04  Mokrá-Horákov

IČ: 4848177

fc.mokra.horakov@gmail.com


Administrace stránek:

František Mikulášek,

František Galle