založeno 1933
FC MOKRÁ-HORÁKOV
Vítejte na stránkách našeho fotbalového klubu
Zpět do kategorie: Novinky

V souvislosti s rostoucí intenzitou šíření fám a dezinformací v naší obci zde předkládáme oficiální vyjádření našeho fotbalového klubu k situaci výskytu onemocnění Covid-19 u jednoho z dětí docházejících na tréninky družstva přípravky a zprostředkovaně také stanovisko Krajské hygienické stanice v Brně (KHS), se kterou jsme situaci intenzivně řešili: 

- k interakci dětí došlo při tréninku přípravky v úterý 12.5., 
- trénink přípravky probíhal venku na travnatém hřišti pod Horákovem, za dodržení aktuálně platných vládních nařízení a doporučení FAČR, odděleně od ostatních osob, 
- informaci o problému jsme jako klub obdrželi ve čtvrtek 14.5. v odpoledních hodinách, 
- stanovisko KHS je takové, že při těchto podmínkách tréninku je jen minimální až zanedbatelné riziko přenosu nákazy na další osoby, 
- KHS nenařídila žádná opatření, jako např. povinné testování osob nebo karanténu
- KHS doporučila klubu informovat rodiče dětí přípravky a ostatní přímé účastníky tréninku přípravky o situaci, doporučila pouze zvýšenou obezřetnost po dobu následujících 14-ti dní a v případě výskytu známých příznaků nemoci kontaktovat ihned příslušného lékaře. 
 
Náš klub učinil vše požadované a informoval rodiče dětí z přípravky a trenéry družstva a zavedl i další interní preventivní opatření v rámci klubu nad rámec požadavků.
 
V klubu dosud nebyla indikována nákaza u žádných dalších osob.  
 
Prohlašujeme, že se nikdo nedopustil žádných pochybení a také upozorňujeme důrazně všechny občany, kteří se dopouštějí šíření nepravdivých a nepodložených informací, že výrazně napomáhají šíření paniky v obci a jejich počínání může pro ně mít i právní důsledky. 
Vyzýváme všechny k zachování zdravého rozumu a soudnosti, neboť tyto situace s sebou současná doba nese a podobný problém může potkat každého z nás. 
 
Za klub
František Mikulášek
předseda
 
22. říjen 2021

FC MOKRÁ-HORÁKOV, z.s.
Horákov 201
664 04  Mokrá-Horákov

IČ: 4848177

fc.mokra.horakov@gmail.com


Administrace stránek:

František Mikulášek,

František Galle