založeno 1933
FC MOKRÁ-HORÁKOV
Vítejte na stránkách našeho fotbalového klubu
Nacházíte se: Novinky
Starší příspěvky:123456789

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR a následné rozhodnutí Výkonného výboru o přerušení soutěžního ročníku (viz příloha) upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec.

Opatření platí pro období od 12. 10. 2020 00:00 do 25. 10. 2020 23:59.

V těchto 14 dnech platí, že:

1. se nekonají žádná soutěžní utkání
2. je zakázáno používat:

- vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.)
- vnitřní sportoviště

3. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 20 osob při dodržení hygienických opatření
4. v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 20 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

Zdroj: FAČR

 

Výkladového stanovisko ČUS k zákazu a omezení sportovní činnosti od 12.10. naleznete zde.

 

Vážení členové klubu, rodiče a hráči,

vybíráme členské příspěvky na podzim 2020.

Splatnost je do 30.09.2020. 

Platba převodem, platbu prosím poukazujte na klubový bankovní účet číslo 122560970 / 0300,

Variabilní symbol platby: rodné číslo, popř. datum narození dítěte

Údaje pro příjemce: ČP jméno a příjmení dítěte

Částka: dle informací vedoucích družstev a trenérů

Děkujeme.

 

Opatření týkající se COVID-19 v souvislosti  s utkáními:

Společný nástup družstev a rozhodčích na hrací plochu se neprovádí, není ani nutné předzápasové podávání rukou,

O poločasové přestávce zamíří všichni účastníci co nejdříve do své kabiny,

Po skončení utkání se závěrečný pozdrav neprovádí a taktéž všichni účastníci opustí co nejrychleji hrací plochu.

 

Desatero pravidel proti šíření nemoci COVID-19:

aktuální pravidla naleznete zde, nebo na stránkách FAČR

Formulář Prohlášení o bezinfekčnosti je v sekci Soubory ke stažení

 

Děkujeme všem našim sponzorům a fanouškům za podporu, přejeme pevné zdraví a krásné a klidné léto. 

 

Termínová listina pro podzimní část SR 2020/2021 zatím nemůže být vyhotovena, neboť se čeká na skončení 2. fotbalové ligy. Poté termínovou listinu vytvoří Řídící komise pro Moravu a teprve poté kraje a okresy. 

STK předpokládá začátek SR 2020/2021 v následujících termínech:
Dospělí – 8+9.8.2020
Dorost - 8+9.8.2020
Žáci + přípravka – dle počtu přihlášených družstev (předpoklad začátek 9/2020)

Zdroj: Úřední zprávy OFS č. 20 (10.6.2020)

 

Srdečně zveme fanoušky na přátelská utkání družstva mužů:

1.  Ne 7.6. 16:00 hod     Nížkovice  hřiště Horákov - změna termínu (původní So 6.6.)

2.  So 13.6. 16:00 hod   Letonice     hřiště Horákov

3. So 20.6. 16:00 hod   Otnice   hřiště Horákov

4. So 27.6. 16:00 hod  Bošovice  hřiště Horákov

 

Vážení členové klubu, rodiče a hráči,

FAČR bude své členy obesílat e-mailem za účelem aktualizace a zprostředkování, popř. zlepšení digitální komunikace. Více informací naleznete na stránkách FAČR v článcích zde a zde.

Žádáme Vás o potvrzení e-mailu. Ověření je vhodné provést co nejdříve. Tuto povinnost je nutné splnit do konce roku 2020. 

Žádáme také členy, kteří používají jiný e-mail, než který poskytli klubu, resp. FAČR, aby jej zaslali na klubový e-mail fc.mokra.horakov@gmail.com

Děkujeme za spolupráci. 

 

Brigáda se kvůli nepřízni počasí odkládá. Nový termín bude upřesněn. 

 

POZVÁNKA

Vedení klubu FC Mokrá-Horákov, z.s.

zve členy klubu v sobotu 23. 5. 2020 na brigádu za účelem provedení drobných prací v okolí hlavního hřiště.

Sraz v 9:00 u kabin.

Občerstvení zajištěno.

 

"Klub  se důrazně ohrazuje proti způsobu, jakým jsou v obci Mokrá-Horákov ze strany určitých osob neustále rozšiřovány nepravdivé a nepodložené informace ohledně koronavirové nákazy a zejména proti napadání konkrétních osob! Toto považujeme za nepřijatelné. Situace je choulostivá zejména proto, že se velmi blízce dotýká dětí, a tuto skutečnost by si tito naši spoluobčané měli ve své sobeckosti a bezohlednosti především uvědomit. V případě, že tyto útoky a snahy poškodit jméno našeho klubu, jeho členy, jeho zástupce i další osoby mající jakékoli vazby na náš klub, budou pokračovat, bude vedení klubu zvažovat patřičné právní kroky." 

 

Od pondělí 25.5. lze provádět organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob s možností využití zázemí. Info zde.

Zdroj: MZCR

V souvislosti s rostoucí intenzitou šíření fám a dezinformací v naší obci zde předkládáme oficiální vyjádření našeho fotbalového klubu k situaci výskytu onemocnění Covid-19 u jednoho z dětí docházejících na tréninky družstva přípravky a zprostředkovaně také stanovisko Krajské hygienické stanice v Brně (KHS), se kterou jsme situaci intenzivně řešili: 

- k interakci dětí došlo při tréninku přípravky v úterý 12.5., 
- trénink přípravky probíhal venku na travnatém hřišti pod Horákovem, za dodržení aktuálně platných vládních nařízení a doporučení FAČR, odděleně od ostatních osob, 
- informaci o problému jsme jako klub obdrželi ve čtvrtek 14.5. v odpoledních hodinách, 
- stanovisko KHS je takové, že při těchto podmínkách tréninku je jen minimální až zanedbatelné riziko přenosu nákazy na další osoby, 
- KHS nenařídila žádná opatření, jako např. povinné testování osob nebo karanténu
- KHS doporučila klubu informovat rodiče dětí přípravky a ostatní přímé účastníky tréninku přípravky o situaci, doporučila pouze zvýšenou obezřetnost po dobu následujících 14-ti dní a v případě výskytu známých příznaků nemoci kontaktovat ihned příslušného lékaře. 
 
Náš klub učinil vše požadované a informoval rodiče dětí z přípravky a trenéry družstva a zavedl i další interní preventivní opatření v rámci klubu nad rámec požadavků.
 
V klubu dosud nebyla indikována nákaza u žádných dalších osob.  
 
Prohlašujeme, že se nikdo nedopustil žádných pochybení a také upozorňujeme důrazně všechny občany, kteří se dopouštějí šíření nepravdivých a nepodložených informací, že výrazně napomáhají šíření paniky v obci a jejich počínání může pro ně mít i právní důsledky. 
Vyzýváme všechny k zachování zdravého rozumu a soudnosti, neboť tyto situace s sebou současná doba nese a podobný problém může potkat každého z nás. 
 
Za klub
František Mikulášek
předseda
 

V úterý 12.5. byly po dlouhé vynucené pauze zahájeny tréninky našich mládežnických družstev. 

Z řad hráčů přípravky a žáků se sešly takřka všechny děti. 

Těšíme se společně na další tréninky. 

Rozcvička přípravky 12.5.2020

Rozcvička přípravky

 

Ode dne 11.5. je možno trénovat za podmínek uvedených níže:

"Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 

... pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla dodržována následující pravidla:

− na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,
− vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
− sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
− na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
− nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
− po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek; ……" 

 

Aktualizované desatero chování na hřišti

 

Vážení rodiče a hráči, 

výkonný výbor klubu na svém zasedání dne 5.5.2020 po zvážení současné neobvyklé situace schválil odpuštění plateb členských příspěvků svých členů za jaro 2020. V případě, že jste příspěvek již uhradili, lze si zažádat o jeho vrácení, nebo bude částka zaevidována jako platba členského příspěvku za podzim 2020. V případě požadavku vratky se obracejte na trenéry družstev nebo přímo na mě. 

Za VV FC František Mikulášek

 

Článek si můžete přečíst zde

Výkonný výbor FAČR na svém zasedání 7. 4. 2020 konstatoval, že pokračování amatérských soutěží představuje v současné době i nadcházejícím období nepřijatelné zdravotní riziko. 

Výkonný výbor vnímá, že dohrání soutěží není ani v rámci letních měsíců fakticky možné a v důsledku těchto skutečností rozhodl VV FAČR o následujících opatřeních: 

Veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se plošně na celém území ČR ukončují ke dni 8. dubna 2020.

Konečné pořadí zůstává podle stavu ke dni 8. dubna 2020.


Kluby nepostupují a nesestupují vyjma případů stanovených Rozhodnutím. Pravidla pro doplňování soutěží se použijí v souladu se Soutěžním řádem.


Pro zachování prostupnosti amatérských a profesionálních soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021 se pro losovací aktiv organizovaný ŘKČ A ŘKM stanoví nejzazší termín 15. srpna 2020.

Jarní přestupní okno pro amatéry (1. ledna – 31. března) se prodlužuje do 31. května 2020.
Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možné pouze v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy.


Tyto, jakož i další související změny, se řídí Soutěžním řádem účinným ke dni 8. 4. 2020, a rozhodnutím VV FAČR o ukončení soutěžního ročníku 2019/2020 a souvisejících opatřeních.

Zdroj: FAČR

 

FAČR připravil pro hráče stránky "Trénuj doma", kam umisťuje videa s různými typy cviků pro různé věkové kategorie hráčů, které lze dělat v domácím prostředí nebo třeba na zahradě. 

FAČR Trénuj doma

Youtube Trénuj doma

 

Starší příspěvky:123456789
4. prosinec 2023

FC MOKRÁ-HORÁKOV, z.s.
Horákov 201
664 04  Mokrá-Horákov

IČ: 4848177

fc.mokra.horakov@gmail.com


Administrace stránek:

František Mikulášek,

František Galle