založeno 1933
FC MOKRÁ-HORÁKOV
Vítejte na stránkách našeho fotbalového klubu
Nacházíte se: Novinky
Starší příspěvky:123456789

Termínová listina pro podzimní část SR 2020/2021 zatím nemůže být vyhotovena, neboť se čeká na skončení 2. fotbalové ligy. Poté termínovou listinu vytvoří Řídící komise pro Moravu a teprve poté kraje a okresy. 

STK předpokládá začátek SR 2020/2021 v následujících termínech:
Dospělí – 8+9.8.2020
Dorost - 8+9.8.2020
Žáci + přípravka – dle počtu přihlášených družstev (předpoklad začátek 9/2020)

Zdroj: Úřední zprávy OFS č. 20 (10.6.2020)

 

Srdečně zveme fanoušky na přátelská utkání družstva mužů:

1.  Ne 7.6. 16:00 hod     Nížkovice  hřiště Horákov - změna termínu (původní So 6.6.)

2.  So 13.6. 16:00 hod   Letonice     hřiště Horákov

3. So 20.6. 16:00 hod   Otnice   hřiště Horákov

4. So 27.6. 16:00 hod  Bošovice  hřiště Horákov

 

Vážení členové klubu, rodiče a hráči,

FAČR bude své členy obesílat e-mailem za účelem aktualizace a zprostředkování, popř. zlepšení digitální komunikace. Více informací naleznete na stránkách FAČR v článcích zde a zde.

Žádáme Vás o potvrzení e-mailu. Ověření je vhodné provést co nejdříve. Tuto povinnost je nutné splnit do konce roku 2020. 

Žádáme také členy, kteří používají jiný e-mail, než který poskytli klubu, resp. FAČR, aby jej zaslali na klubový e-mail fc.mokra.horakov@gmail.com

Děkujeme za spolupráci. 

 

Brigáda se kvůli nepřízni počasí odkládá. Nový termín bude upřesněn. 

 

POZVÁNKA

Vedení klubu FC Mokrá-Horákov, z.s.

zve členy klubu v sobotu 23. 5. 2020 na brigádu za účelem provedení drobných prací v okolí hlavního hřiště.

Sraz v 9:00 u kabin.

Občerstvení zajištěno.

 

"Klub  se důrazně ohrazuje proti způsobu, jakým jsou v obci Mokrá-Horákov ze strany určitých osob neustále rozšiřovány nepravdivé a nepodložené informace ohledně koronavirové nákazy a zejména proti napadání konkrétních osob! Toto považujeme za nepřijatelné. Situace je choulostivá zejména proto, že se velmi blízce dotýká dětí, a tuto skutečnost by si tito naši spoluobčané měli ve své sobeckosti a bezohlednosti především uvědomit. V případě, že tyto útoky a snahy poškodit jméno našeho klubu, jeho členy, jeho zástupce i další osoby mající jakékoli vazby na náš klub, budou pokračovat, bude vedení klubu zvažovat patřičné právní kroky." 

 

Od pondělí 25.5. lze provádět organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob s možností využití zázemí. Info zde.

Zdroj: MZCR

V souvislosti s rostoucí intenzitou šíření fám a dezinformací v naší obci zde předkládáme oficiální vyjádření našeho fotbalového klubu k situaci výskytu onemocnění Covid-19 u jednoho z dětí docházejících na tréninky družstva přípravky a zprostředkovaně také stanovisko Krajské hygienické stanice v Brně (KHS), se kterou jsme situaci intenzivně řešili: 

- k interakci dětí došlo při tréninku přípravky v úterý 12.5., 
- trénink přípravky probíhal venku na travnatém hřišti pod Horákovem, za dodržení aktuálně platných vládních nařízení a doporučení FAČR, odděleně od ostatních osob, 
- informaci o problému jsme jako klub obdrželi ve čtvrtek 14.5. v odpoledních hodinách, 
- stanovisko KHS je takové, že při těchto podmínkách tréninku je jen minimální až zanedbatelné riziko přenosu nákazy na další osoby, 
- KHS nenařídila žádná opatření, jako např. povinné testování osob nebo karanténu
- KHS doporučila klubu informovat rodiče dětí přípravky a ostatní přímé účastníky tréninku přípravky o situaci, doporučila pouze zvýšenou obezřetnost po dobu následujících 14-ti dní a v případě výskytu známých příznaků nemoci kontaktovat ihned příslušného lékaře. 
 
Náš klub učinil vše požadované a informoval rodiče dětí z přípravky a trenéry družstva a zavedl i další interní preventivní opatření v rámci klubu nad rámec požadavků.
 
V klubu dosud nebyla indikována nákaza u žádných dalších osob.  
 
Prohlašujeme, že se nikdo nedopustil žádných pochybení a také upozorňujeme důrazně všechny občany, kteří se dopouštějí šíření nepravdivých a nepodložených informací, že výrazně napomáhají šíření paniky v obci a jejich počínání může pro ně mít i právní důsledky. 
Vyzýváme všechny k zachování zdravého rozumu a soudnosti, neboť tyto situace s sebou současná doba nese a podobný problém může potkat každého z nás. 
 
Za klub
František Mikulášek
předseda
 

V úterý 12.5. byly po dlouhé vynucené pauze zahájeny tréninky našich mládežnických družstev. 

Z řad hráčů přípravky a žáků se sešly takřka všechny děti. 

Těšíme se společně na další tréninky. 

Rozcvička přípravky 12.5.2020

Rozcvička přípravky

 

Ode dne 11.5. je možno trénovat za podmínek uvedených níže:

"Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 

... pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla dodržována následující pravidla:

− na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,
− vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
− sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
− na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
− nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
− po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek; ……" 

 

Aktualizované desatero chování na hřišti

 

Vážení rodiče a hráči, 

výkonný výbor klubu na svém zasedání dne 5.5.2020 po zvážení současné neobvyklé situace schválil odpuštění plateb členských příspěvků svých členů za jaro 2020. V případě, že jste příspěvek již uhradili, lze si zažádat o jeho vrácení, nebo bude částka zaevidována jako platba členského příspěvku za podzim 2020. V případě požadavku vratky se obracejte na trenéry družstev nebo přímo na mě. 

Za VV FC František Mikulášek

 

Článek si můžete přečíst zde

Výkonný výbor FAČR na svém zasedání 7. 4. 2020 konstatoval, že pokračování amatérských soutěží představuje v současné době i nadcházejícím období nepřijatelné zdravotní riziko. 

Výkonný výbor vnímá, že dohrání soutěží není ani v rámci letních měsíců fakticky možné a v důsledku těchto skutečností rozhodl VV FAČR o následujících opatřeních: 

Veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se plošně na celém území ČR ukončují ke dni 8. dubna 2020.

Konečné pořadí zůstává podle stavu ke dni 8. dubna 2020.


Kluby nepostupují a nesestupují vyjma případů stanovených Rozhodnutím. Pravidla pro doplňování soutěží se použijí v souladu se Soutěžním řádem.


Pro zachování prostupnosti amatérských a profesionálních soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021 se pro losovací aktiv organizovaný ŘKČ A ŘKM stanoví nejzazší termín 15. srpna 2020.

Jarní přestupní okno pro amatéry (1. ledna – 31. března) se prodlužuje do 31. května 2020.
Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možné pouze v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy.


Tyto, jakož i další související změny, se řídí Soutěžním řádem účinným ke dni 8. 4. 2020, a rozhodnutím VV FAČR o ukončení soutěžního ročníku 2019/2020 a souvisejících opatřeních.

Zdroj: FAČR

 

FAČR připravil pro hráče stránky "Trénuj doma", kam umisťuje videa s různými typy cviků pro různé věkové kategorie hráčů, které lze dělat v domácím prostředí nebo třeba na zahradě. 

FAČR Trénuj doma

Youtube Trénuj doma

 

S ohledem na nařízení vlády ČR ruší klub všechny tréninky a další aktivity družstev, hřiště je uzavřeno. 

 

POZVÁNKA

Vedení klubu FC Mokrá-Horákov, z.s.

zve členy klubu v sobotu 14. 3. 2020 na brigádu za účelem provedení drobných prací v okolí hlavního hřiště.

Sraz v 9:00 u kabin.

Občerstvení zajištěno.

 

FAČR vzhledem k novému nařízení Vlády ČR bere na vědomí aktuálně vyhlášený nouzový stav a informuje tak své členy i veřejnost o tom, že soutěže, které řídí FAČR, KFS a OFS jsou do dalšího rozhodnutí státních orgánů v této věci přerušeny.

„Respektujeme rozhodnutí Vlády ČR s ohledem na zdraví hráčů, funkcionářů i fanoušků a jsme i nadále v pravidelném kontaktu se státními orgány tak, abychom mohli včas reagovat na jakékoliv další změny, které by se týkaly průběhu soutěží, které pod nás spadají,“ řekl předseda Asociace Martin Malík.

Zdroj: FAČR

 

Vážení členové klubu, vážení rodiče a hráči,

vybíráme členské příspěvky na jaro 2020.

Splatnost je do 31.03.2020. 

Výše členského příspěvku je stanovena dle věkové kategorie hráče. 

Platba převodem, platbu poukazujte na klubový bankovní účet číslo 122560970 / 0300,

Variabilní symbol platby: rodné číslo, popř. datum narození dítěte

Údaje pro příjemce:  ČP jméno a příjmení dítěte. 

 

 Děkujeme sponzorům Fotbalového věnečku 2020:

Agropod Podolí

ANVILA s.r.o., p. Viktor Smutný

Autoopravy p. Pavel Balga

Carmeuse Czech

Colordot s.r.o.

Českomoravský cement, a.s.

DuoMAX

Elektroinstalo, LED osvětlení p. Martin Meserle

Foremo sport, p. Miroslav Rezner

FRIGOM, s.r.o., p. Kamil Remeš

HIWIN s.r.o., Ing. Petr Jašek

Hotel a škola pro psy Mokrá, pí Miroslava Marcišinová

Chiromax, s.r.o., p. Petr Kříž

Ivona a Luděk Dohnalovi

Jana a František Mikuláškovi

Kadeřnictví Blue Line, pí Petra Rybová

Kadeřnictví Mokrá, pí Miluše Ambrožová

Kateřina a Roman Halmovi

KVZ Mokrá, p. Petr Otrusiník

Nábytek Divácký

Nábytek Škrdla, p. Martin Škrdla

Neves Agro, p. Jaroslav Neveselý

Novinový stánek, manželé Hromkovi

Obec Mokrá-Horákov          

Osobní autodoprava Českomoravský cement, a.s.

p. Jaromír Audy

p. Martin Varhaník

p. Michal Janků

p. Adam Said

p. Aleš Sehnal

Jeseníky Resort, p. Vlastimil Sedláček

p. Roman Sehnal

p. Ruslan Štefek

p. Zdeněk Osolsobě

pí Gabriela Krejčíková

Perfected, p. František Galle

Pilates studio Ivety Medkové

Podlahy Michal Kos

Ranč U Jelena

Restaurace Mezi stromy

Restaurace U Zbojníka, p. Lukáš Lazarčík

SDH Mokrá-Horákov

Simona a Marek Šulcovi

Sklenářství Richtr

SLB Brno, Ing. Pavel Koudela

Škrdla Jiří, elektro

TEKO Brno

Terberová-pojištění, s.r.o.

Veterinární ordinace MVDr. Jiří Šrámek

Veterinární ordinace MVDr. Michal Tesař

Vinařství Pfeffer Rakvice

Vinotéka za kapličkou, p. Radek Maloň

Voda topení, p. Jiří Linger

Výroba nábytku, p. Martin Poláček

VZA BUNKR         

Zámečnictví Horákov, p. Karel Zajíček

Zuzana a Martin Černochovi.

 Děkujeme Zuzce Černochové za krásnou výzdobu sálu, kapele Galaxy za úžasný výkon, a všem návštěvníkům za skvělou atmosféru večera.  

Těšíme se opět za rok, v sobotu 6.3.2021!

Starší příspěvky:123456789
28. květen 2024

FC MOKRÁ-HORÁKOV, z.s.
Horákov 201
664 04  Mokrá-Horákov

IČ: 4848177

fc.mokra.horakov@gmail.com


Administrace stránek:

František Mikulášek,

František Galle