založeno 1933
FC MOKRÁ-HORÁKOV
Vítejte na stránkách našeho fotbalového klubu
Nacházíte se: Novinky
Starší příspěvky:123456789

Utkání 7. kola OP dorostu přeloženo na neděli 29.9.2019, 14:30. Původní termín 28.09.2019 13:15.

 

80 LET ORGANIZOVANÉ KOPANÉ V OBCI MOKRÁ-HORÁKOV jsme oslavili v roce 2013.

V sobotu 22. června 2013 proběhly na hřišti v Horákově oslavy osmdesáti let od založení fotbalového oddílu v naší obci. Ve stejný den se konala v sousedním prostoru volejbalových hřišť akce pořádaná OÚ Mokrá-Horákov v souvislosti s ukončením školního roku.

Obě současně probíhající akce se vzájemně prolínaly a doplňovaly. Potvrdila se tím správnost rozhodnutí akce spojit a uspořádat je v jednom termínu.

Jak jinak slavit fotbalová výročí než fotbalovými zápasy. V tento den byly k vidění hned čtyři.

Fotbalový maratón byl zahájen v 9.30 utkáním přípravek mezi týmy FC Mokrá-Horákov a Újezdem u Brna. Náš nejmladší tým potvrdil i v tomto přátelském utkání svoje kvalitní výkony z jarní části soutěže a zvítězil jednoznačně 9:1!

V 11.00 vystřídali nejmladší fotbalisty dorostenci. Soupeřem nám byl tým SK Líšeň U15. Po vyrovnaném boji skončilo utkání remízou 3:3. Kluci podávali po celou sezónu 2012/2013 velice kvalitní výkony a se soupeři z horních pater tabulky odehráli vyrovnané zápasy. Bohužel pro nedostatek fotbalistů v tomto věku jsme byli nuceni tým dorostu do soutěží 2013/2014 nepřihlašovat. Pět kluků dostane šanci prosadit se v „A“ týmu. Ostatním bude nabídnuto hostování.

Soupeřem našeho „Senior týmu“ byl mančaft „starých pánů“ hrající pod hlavičkou SK Pozořice. Po poločase svítilo na světelné tabuli skóre 0:3! V druhém poločase domácí „staří pánové“ ukázali bojovné srdce a zápas otočili. V 85. minutě ukazovala tabule ještě stav 4:3. Nakonec se hostům podařilo vyrovnat. Prestižní zápas tak skončil spravedlivou remízou 4:4.

Tečkou za fotbalovými zápasy bylo utkání „A“ týmu FC Mokrá-Horákov a „Old Boys“ Sparta Brno. Za Spartu nastoupil i současný trenér našeho „áčka“ Libor Svícenec. O to víc se kluci snažili soupeře přehrát a zvítězit. V zápase se ovšem projevila herní zkušenost a kvalita týmu hostí. „A“ mužstvo domácích nakonec odešlo s porážkou 3:5.

Sportovní část oslav tímto utkáním skončila. Trochu nás, kteří se podíleli na přípravách a organizaci jednotlivých utkání, zamrzela slabá účast diváků. Snad příště!

Tímto oslavy zdaleka nekončily. Hráči, funkcionáři, sponzoři, pozvaní hosté a fanoušci se poté sešli na posezení, které pro ně bylo připraveno ať už v prostorách klubovny FC nebo venku před kabinami. Počasí nám přálo, dobrá nálada a neutuchající debaty o minulosti, současnosti a budoucnosti fotbalu v Mokré-Horákově pokračovaly do pozdních nočních hodin.

K výročí 80. let organizované kopané jsme vydali dokumentační brožuru. Tuto si zdarma mohli odnést všichni návštěvníci, kteří se v průběhu dne přišli podívat do kabin FC na výstavu dokumentů týkajících se fotbalové historie v obci. Přesto mi dovolte, abych ve stručnosti i zde shrnul významná data a milníky této historie:

15.3.1933, ustavující schůze Sportovního klubu Horákov (SK Horákov)

32 zakládajících členů. Klub neměl vlastní hřiště, a proto mu výbor Sokola Horákov pronajal pozemek (30 x 65 m) na dobu 15 let za 3000 Kčs. Všechny podzimní zápasy sezóny se hrály na hřištích soupeřů, 1. mistrovský zápas na domácím hřišti se odehrál 26. března

1934 a zahájení přihlíželo 600 diváků!

2. světová válka

Klub ztratil hřiště, většina členů byla mobilizována, někteří nasazeni na nucené práce, činnost postupně ustala.

 

4.6.1943

Obnova činnosti a zároveň i hřiště díky směně pozemků

 

Jaro 1945

Přerušení sezóny

 

Podzim 1945

Zahájena běžná soutěž. Od 1948/9 do roku 1953 hrál klub pod hlavičkou Sokola Horákov.

 

1953

Změna názvu klubu na SDO (sportovní dobrovolná organizace) Horákov. V jubilejní 20. sezóně se klub stal vítězem okrsku a postoupil do krajské soutěže 1. B třídy. Členové pracovali na zlepšení zázemí (oplocení hřiště, stavba pokladny, vstupní brány, ...)

 

1964

Došlo k přeložení hrací plochy o 16 metrů a tím se podařilo docílit rozměrů 100 x 60 metrů. Posunutím hřiště se zároveň vytvořil prostor pro vybudování kluziště (počáteční rozměry 45 x 32 metrů), podařilo se dokončit „nové“ šatny, opěrnou zeď a zastřešit tribunu.

 

1968

Po krátké obnově názvu Sokol Horákov a Sokol Mokrá došlo v letních měsících ke sloučení obou jednot. Impuls vyšel z nově vznikajícího závodu CEMO, a proto i nově vzniklá jednota přijala označení  TJ CEMO.

 

1972 – 1973

Doznal sportovní areál pod Horákovem dalších změn (vybudování betonového plotu, úprava hrací plochy na 107 metrů, stavba tenisových kurtů, ...)

 

1980 a 1985

V souvislosti s konáním okrskových spartakiád došlo opět ke zlepšení podmínek (např. v roce 1985 byla odvodněna a zatravněna hrací plocha, postaveny „unimo buňky“. Na výstavbě se nemalou měrou podílela cementárna, ale nezanedbatelný byl i přínos těch, kteří odpracovali přes 5000 brigádnických hodin. Celková hodnota díla byla tehdy vyčíslena na 1,8 milionu korun).

 

1989

Také v tomto roce došlo v areálu pod Horákovem k významným změnám. Roku 1990 se měla konat další spartakiáda, takže kolem hřiště vznikly např. stupně pro diváky, došlo k zakrytí potoka a betonové oplocení bylo nahrazeno novým a v blízkosti tenisových kurtů se našlo místo i pro nové škvárové hřiště.

 

1993

Začátkem roku zažádal fotbalový oddíl TJ CEMO o registraci a změnu názvu na FC CVM. Výkonný výbor i akciová společnost CVM vzaly tuto žádost na vědomí, a tak od 1.7. 1993 fungují v naší obci dvě sportovní organizace: TJ CEMO a FC CVM.

 

1995

Již dva roky po odtržení se FC nacházel ve velmi problematické finanční situaci a po více než 60 letech existence vedení klubu uvažovalo o ukončení činnosti.

 

1997

Situace se ještě zhoršila a návrh opětovného sloučení obou organizací řešilo i vedení obce Mokrá-Horákov, ovšem k tomu už se nenašla dostatečná vůle.

 

2000

Počátkem nového tisíciletí se začalo i FC blýskat na lepší časy. Toho roku byl připraven projekt na výstavbu nových šaten.

 

2001

Zahájení přípravných prací (demolice starých šaten, úprava terénu). Začátkem dubna započaty stavební práce. Termín dokončení byl stanoven na 31. 7. 2001! Firmě se šibeniční termín podařilo dodržet. A tak se 1.8. mohlo konat slavnostní otevření.

 

2004

Zatravnění škvárového hřiště.

 

2005

Instalována nová výsledková tabule s časomírou.

 

2007

Vybudováno automatické zavlažovací zařízení.

 

Tolik historie. Nyní je třeba se zaměřit na budoucnost našeho klubu a navázat na ne zas tak dávné sportovní úspěchy. V sezóně 2003/2004 „A“ tým FC CVM Mokrá–Horákov vyhrál 1.A třídu a v sezóně 2005/2006 skončil dokonce na druhém místě v krajského přeboru!

Dosáhnout těchto met je v současnosti nereálné. FC se se svým ročním rozpočtem nemůže měřit s týmy hrající krajské soutěže. Reálný cíl pro „A“ mužstvo je vybudování kvalitního týmu a postup do okresního přeboru. Současně s tímto bude prioritou především práce s mládeží a v krátkém časovém úseku mít opět v soutěžích všechna mládežnická družstva.

Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci a zabezpečení výše uvedených oslav.

Poděkování patří především představitelům Obecního úřadu Mokrá-Horákov, jmenovitě starostovi p. Aleši Ryšánkovi a místostarostovi p. Petru Horáčkovi, za nebývalou pomoc a spolupráci. Bez této bychom v takovém rozsahu oslavy nebyli schopni uspořádat.

Děkujeme sponzorům za jejich podporu a všem fanouškům  za projevovanou přízeň.

 Ivo Brzobohatý

předseda FC Mokrá-Horákov

Starší příspěvky:123456789
4. prosinec 2023

FC MOKRÁ-HORÁKOV, z.s.
Horákov 201
664 04  Mokrá-Horákov

IČ: 4848177

fc.mokra.horakov@gmail.com


Administrace stránek:

František Mikulášek,

František Galle