založeno 1933
FC MOKRÁ-HORÁKOV
Vítejte na stránkách našeho fotbalového klubu
Nacházíte se: Novinky
Starší příspěvky:1234567

Výkladové stanovisko ČUSnaleznete zde.

Závěry:

- Věková hranice pro výjimku z prokazování bezinfekčnosti napříč činnostmi činí 12 let.

- Využití RT-PCR testu při sportovní činnosti je možné jen pro osoby do 18 let.

- Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je dle podmínek stanovených čl. I odst. 14 MO služby umožněno max. pro 100 osob.

- Sportovní příprava neměnného kolektivu (pravidelná tréninková činnost) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti. Kontroluje se pouze vykazování klinických příznaků onemocnění covid-19 a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti.

- Sportovní činnost nepravidelná či v proměnlivém kolektivu (soutěže, utkání) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti pouze v případě účasti max. 20 osob. Nad tento počet se provádí kontrola bezinfekčnosti dle I/17 MO služby s tím, že pro tyto účely má RT-PCR test platnost 7 dní – pouze osoby do 18 let.

- Povinná evidence sportujících v rámci organizovaného sportu ve všech případech (příprava, soutěž, bez ohledu na počet osob).

 

Bezinfekčnost lze prokázat způsoby uvedenými v čl. I/17 MO služby, tj. očkování, potvrzené prodělání COVID-19, RT-PCR test osobami do 18 let a dospělými ve specifických případech (kontraindikace, nedokončené očkování apod.).
 
Antigenní testy již v případě amatérského sportu nelze využít.

 
Maximální počet diváků 1.000

 

Koncem loňského roku nám neznámý vandal poškodil polykarbonátové opláštění hráčské střídačky na hřišti v Horákově. V minulém roce také někdo rozřezal síť na jedné z přenosných branek a prolomil spodní tyč brankové konstrukce na přenosné brance. Vyzýváme tímto pachatele, aby svou energii využil/i prospěšnějším způsobem a zanechal/i ničení cizího majetku.

 

V návaznosti na aktuální mimořádná opatření MZČR účinná od pondělí 22. listopadu 2021 FAČR zveřejňuje výkladové stanovisko ve vztahu k provozování tréninků a soutěžních i přátelských utkání ve fotbalu a futsalu.

FOTBAL - AMATÉŘI

1. Pravidelná tréninková činnost (sportovní příprava neměnného kolektivu)

pravidelná aktivita v neměnném kolektivu s vedením evidence osob pro potřeby epidemiologického šetření bez povinnosti dodržení podmínek*

2. Soutěže a utkání (sportovní činnost nepravidelná či v proměnlivém kolektivu)

nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti pouze v případě účasti max. 20 osob, jinak se provádí kontrola bezinfekčnosti podle podmínek*

* PODMÍNKY PRO PROKAZOVÁNÍ BEZINFEKČNOSTI STANOVENÉ MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM:

1. SPORTOVNÍ AKTIVITA / AKCE pro děti do 12 let

nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid -19,
bezinfekčnost se neprokazuje.


2. SPORTOVNÍ AKTIVITA / AKCE pro mládež od 12 do 18 let

Nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid -19, a splní jednu z následujících podmínek:

certifikát o dokončeném očkování, nebo
potvrzení o prodělání nemoci covid-19, od kterého neuplynulo více než 180 dní, nebo
negativní výsledek PCR testu (platnost PRC testu je 72 hodin, v případě aktivit organizovaných sportovním svazem je platnost PCR testu 7 dní)

3. SPORTOVNÍ AKTIVITA / AKCE pro osoby starší 18 let (amatérské sportovce)

Osoba nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a současně osoby ve věku 18 let a více splní jednu z následujících podmínek:

certifikát o dokončeném očkování, nebo
potvrzení o prodělání nemoci covid-19, od kterého neuplynulo více než 180 dní, nebo
osoba s kontraindikací k očkování/ osoba s nedokončeným očkováním doloží negativní výsledek PCR testu (platnost PCR testu je 72 hodin, v případě aktivit organizovaných sportovním svazem je platnost PCR testu 7 dní). 

Celé znění podmínek zde: 

https://facr.fotbal.cz/hygienicko-epidemiologicka-pravidla-ve-vztahu-k-fotbalu-a-futsalu/a15406

Kompletní výkladové stanovisko zpracované ČUS je zde: https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html

 

 

Vážení rodiče a hráči,

vybíráme členské příspěvky na podzim 2021.

Splatnost je do 30.09.2021. 

Platba převodem, platbu prosím poukazujte na klubový bankovní účet číslo 122560970 / 0300,

Variabilní symbol platby: rodné číslo, popř. datum narození dítěte

Údaje pro příjemce: ČP jméno a příjmení dítěte

Částka: 500,- Kč 

Poznámka: s ohledem na omezení sportovní činnosti v souvislosti s covidem byly členské příspěvky za jaro 2021 naším klubem prominuty. 

Děkujeme Vám za spolupráci a podporu. 

 

V návaznosti na změny mimořádných opatření MZČR opět přinášíme aktualizaci souboru pravidel pro konání amatérských soutěží.

Nově došlo ke změně v podmínkách prokazování bezinfekčnosti osob přímo se účastnících utkání. Od 1. 9. 2021 pro účastníky pravidelných aktivit, tedy sportovní přípravy i sportovních utkání platí, že pouze pro účely těchto aktivit je platnost antigenního testu (a to včetně samotestu) 7 dní.

Více zde

 

V sobotu 11.9. se konala valná hromada klubu. Děkujeme všem přítomným za aktivní účast.

 

mladší přípravka - Měnín  ve čtvrtek 2.9. od 17:30 - původní termín sobota 28.8. v 9:00,

mladší žáci - Blažovice/Prace v úterý 14.9. od 17:00  - původní termín sobota 28.8. v 10:30

 

Přehledný rozpis utkání jednotlivých družstev našeho klubu najdete v sekci Soubory ke stažení.

 

Informace ke změně pravidel naleznete zde.

 

Aktuální podmínky pro sport, které platí od 8.6.2021, naleznete zde.

Zdroj: ČUS.

POZVÁNKA

Vedení klubu FC Mokrá-Horákov, z.s.

zve členy klubu v sobotu 15. 5. 2021 na brigádu za účelem provedení drobných prací v okolí hlavního hřiště.

Sraz v 9:00 u kabin.

Občerstvení zajištěno

 

Zde jsou informace o ukončení aktuálního soutěžního ročníku. 

 

Současná situace nám zatím bohužel neumožňuje aktivně sportovat a dělat to, co máme všichni velmi rádi. Věříme ale, že v sobě stále máte motivaci a chuť sportovat a fotbalově se rozvíjet.

Pro tyto účely připravil FAČR metodická videa v rámci projektu Trénuj doma, která poskytují široké možnosti vyžití nejen pro děti, ale i dospělé. Projekt prostřednictvím videí nabízí všem hráčům, trenérům, rodičům i široké veřejnosti možnost individuální přípravy.

Fotbalová asociace chce projektem Trénuj doma ukázat, že příprava je možná i v improvizovaných podmínkách a prostorech. Samozřejmě to nenahradí společný trénink na hřišti, ale jde o určitou alternativu, která může být našim členům také nápomocná. Projekt má zároveň za cíl motivovat veřejnost, inspirovat a hlavně ukázat, že i doma je možné důstojným způsobem trénovat.

Zdroj: FAČR

Starší příspěvky:1234567
19. leden 2022

FC MOKRÁ-HORÁKOV, z.s.
Horákov 201
664 04  Mokrá-Horákov

IČ: 4848177

fc.mokra.horakov@gmail.com


Administrace stránek:

František Mikulášek,

František Galle