založeno 1933
FC MOKRÁ-HORÁKOV
Vítejte na stránkách našeho fotbalového klubu
Nacházíte se: Novinky
Starší příspěvky:123456789

Pravidla fotbalu 2020 jsou k dispozici ke stažení zde.

Zdroj: FAČR

Tradiční podzimní sběr kovového odpadu se letos kvůli nouzovému stavu a souvisejícím vládním nařízením neuskuteční. 

Děkujeme za pochopení. 

Amatérské soutěže jsou přerušeny do konce roku 2020. 

Komuniké ze zasedání  VV FAČR zde.

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády České republiky ze dne 21. října upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec: 

V období od 22. října 2020 včetně do 3. listopadu 2020 do 23:59 úplný zákaz fotbalových aktivit.

Zdroj: FAČR

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec v období ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

 

V těchto dnech platí že:

1. se nekonají žádná soutěžní utkání;
2. je zakázáno používat:

- vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
- vnitřní sportoviště;

3. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření;
4. v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

Zdroj: FAČR

 

Výklad NSA ke sportovní činnosti naleznete zde.

Výkladového stanovisko ČUS k zákazu a omezení sportovní činnosti od 14.10. naleznete zde.

 

 

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR a následné rozhodnutí Výkonného výboru o přerušení soutěžního ročníku (viz příloha) upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec.

Opatření platí pro období od 12. 10. 2020 00:00 do 25. 10. 2020 23:59.

V těchto 14 dnech platí, že:

1. se nekonají žádná soutěžní utkání
2. je zakázáno používat:

- vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.)
- vnitřní sportoviště

3. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 20 osob při dodržení hygienických opatření
4. v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 20 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

Zdroj: FAČR

 

Výkladového stanovisko ČUS k zákazu a omezení sportovní činnosti od 12.10. naleznete zde.

 

Vážení členové klubu, rodiče a hráči,

vybíráme členské příspěvky na podzim 2020.

Splatnost je do 30.09.2020. 

Platba převodem, platbu prosím poukazujte na klubový bankovní účet číslo 122560970 / 0300,

Variabilní symbol platby: rodné číslo, popř. datum narození dítěte

Údaje pro příjemce: ČP jméno a příjmení dítěte

Částka: dle informací vedoucích družstev a trenérů

Děkujeme.

 

Opatření týkající se COVID-19 v souvislosti  s utkáními:

Společný nástup družstev a rozhodčích na hrací plochu se neprovádí, není ani nutné předzápasové podávání rukou,

O poločasové přestávce zamíří všichni účastníci co nejdříve do své kabiny,

Po skončení utkání se závěrečný pozdrav neprovádí a taktéž všichni účastníci opustí co nejrychleji hrací plochu.

 

Desatero pravidel proti šíření nemoci COVID-19:

aktuální pravidla naleznete zde, nebo na stránkách FAČR

Formulář Prohlášení o bezinfekčnosti je v sekci Soubory ke stažení

 

Děkujeme všem našim sponzorům a fanouškům za podporu, přejeme pevné zdraví a krásné a klidné léto. 

 

Termínová listina pro podzimní část SR 2020/2021 zatím nemůže být vyhotovena, neboť se čeká na skončení 2. fotbalové ligy. Poté termínovou listinu vytvoří Řídící komise pro Moravu a teprve poté kraje a okresy. 

STK předpokládá začátek SR 2020/2021 v následujících termínech:
Dospělí – 8+9.8.2020
Dorost - 8+9.8.2020
Žáci + přípravka – dle počtu přihlášených družstev (předpoklad začátek 9/2020)

Zdroj: Úřední zprávy OFS č. 20 (10.6.2020)

 

Srdečně zveme fanoušky na přátelská utkání družstva mužů:

1.  Ne 7.6. 16:00 hod     Nížkovice  hřiště Horákov - změna termínu (původní So 6.6.)

2.  So 13.6. 16:00 hod   Letonice     hřiště Horákov

3. So 20.6. 16:00 hod   Otnice   hřiště Horákov

4. So 27.6. 16:00 hod  Bošovice  hřiště Horákov

 

Vážení členové klubu, rodiče a hráči,

FAČR bude své členy obesílat e-mailem za účelem aktualizace a zprostředkování, popř. zlepšení digitální komunikace. Více informací naleznete na stránkách FAČR v článcích zde a zde.

Žádáme Vás o potvrzení e-mailu. Ověření je vhodné provést co nejdříve. Tuto povinnost je nutné splnit do konce roku 2020. 

Žádáme také členy, kteří používají jiný e-mail, než který poskytli klubu, resp. FAČR, aby jej zaslali na klubový e-mail fc.mokra.horakov@gmail.com

Děkujeme za spolupráci. 

 

Brigáda se kvůli nepřízni počasí odkládá. Nový termín bude upřesněn. 

 

POZVÁNKA

Vedení klubu FC Mokrá-Horákov, z.s.

zve členy klubu v sobotu 23. 5. 2020 na brigádu za účelem provedení drobných prací v okolí hlavního hřiště.

Sraz v 9:00 u kabin.

Občerstvení zajištěno.

 

"Klub  se důrazně ohrazuje proti způsobu, jakým jsou v obci Mokrá-Horákov ze strany určitých osob neustále rozšiřovány nepravdivé a nepodložené informace ohledně koronavirové nákazy a zejména proti napadání konkrétních osob! Toto považujeme za nepřijatelné. Situace je choulostivá zejména proto, že se velmi blízce dotýká dětí, a tuto skutečnost by si tito naši spoluobčané měli ve své sobeckosti a bezohlednosti především uvědomit. V případě, že tyto útoky a snahy poškodit jméno našeho klubu, jeho členy, jeho zástupce i další osoby mající jakékoli vazby na náš klub, budou pokračovat, bude vedení klubu zvažovat patřičné právní kroky." 

 

Od pondělí 25.5. lze provádět organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob s možností využití zázemí. Info zde.

Zdroj: MZCR

V souvislosti s rostoucí intenzitou šíření fám a dezinformací v naší obci zde předkládáme oficiální vyjádření našeho fotbalového klubu k situaci výskytu onemocnění Covid-19 u jednoho z dětí docházejících na tréninky družstva přípravky a zprostředkovaně také stanovisko Krajské hygienické stanice v Brně (KHS), se kterou jsme situaci intenzivně řešili: 

- k interakci dětí došlo při tréninku přípravky v úterý 12.5., 
- trénink přípravky probíhal venku na travnatém hřišti pod Horákovem, za dodržení aktuálně platných vládních nařízení a doporučení FAČR, odděleně od ostatních osob, 
- informaci o problému jsme jako klub obdrželi ve čtvrtek 14.5. v odpoledních hodinách, 
- stanovisko KHS je takové, že při těchto podmínkách tréninku je jen minimální až zanedbatelné riziko přenosu nákazy na další osoby, 
- KHS nenařídila žádná opatření, jako např. povinné testování osob nebo karanténu
- KHS doporučila klubu informovat rodiče dětí přípravky a ostatní přímé účastníky tréninku přípravky o situaci, doporučila pouze zvýšenou obezřetnost po dobu následujících 14-ti dní a v případě výskytu známých příznaků nemoci kontaktovat ihned příslušného lékaře. 
 
Náš klub učinil vše požadované a informoval rodiče dětí z přípravky a trenéry družstva a zavedl i další interní preventivní opatření v rámci klubu nad rámec požadavků.
 
V klubu dosud nebyla indikována nákaza u žádných dalších osob.  
 
Prohlašujeme, že se nikdo nedopustil žádných pochybení a také upozorňujeme důrazně všechny občany, kteří se dopouštějí šíření nepravdivých a nepodložených informací, že výrazně napomáhají šíření paniky v obci a jejich počínání může pro ně mít i právní důsledky. 
Vyzýváme všechny k zachování zdravého rozumu a soudnosti, neboť tyto situace s sebou současná doba nese a podobný problém může potkat každého z nás. 
 
Za klub
František Mikulášek
předseda
 

V úterý 12.5. byly po dlouhé vynucené pauze zahájeny tréninky našich mládežnických družstev. 

Z řad hráčů přípravky a žáků se sešly takřka všechny děti. 

Těšíme se společně na další tréninky. 

Rozcvička přípravky 12.5.2020

Rozcvička přípravky

 

Ode dne 11.5. je možno trénovat za podmínek uvedených níže:

"Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 

... pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla dodržována následující pravidla:

− na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,
− vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
− sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
− na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
− nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
− po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek; ……" 

 

Aktualizované desatero chování na hřišti

 

Starší příspěvky:123456789
21. únor 2024

FC MOKRÁ-HORÁKOV, z.s.
Horákov 201
664 04  Mokrá-Horákov

IČ: 4848177

fc.mokra.horakov@gmail.com


Administrace stránek:

František Mikulášek,

František Galle